Syndikatet

Syndikatet er en organisation, der varetager "ro og orden" i Wolfenburgs lavere stand.

De er fedtet ind i alle mulige former for organiseret kriminalitet, men afholder sig tilsyneladende fra de rigere dele af byen, umiddelbart for ikke at tiltrække for meget opmærksomhed fra byens mere indflydelelsesrige lag.

Det er uvist hvem der leder Syndikatet, hvis der da er en decideret leder, men forskellige bande-kaptajner tager sig af hver deres område i byen, og der har tidligere været interne stridigheder i organisationen.

Syndikatet

Wolfenburg Krøniken andr_larsen andr_larsen